Lista aktualności Lista aktualności

Zaproszenie do polowania na dziki

W związku z koniecznością wzmożonych działań prewencyjnych zmierzających do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także w celu wykonania planu pozyskania zwierzyny łownej Nadleśnictwo Bardo Śląskie zaprasza myśliwych z sąsiednich kół łowieckich oraz miejscowych rolników do polowania na dziki w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Jemna.

Za odstrzał wszystkich pozyskanych dzików, za wyjątkiem odyńców o długości szabel powyżej 139 mm, opłaty nie będa pobierane.