Gekennzeichneter Inhalt

monitoring zmian wybranych wskaznikow

Publikacja wyników monitoringu zmian wybranych wskaźników

1) Zmiany w zasobach drzewnych i przyroście:

 

2) Zmiany w odnowieniu lasu:

 

3) Zmiany składu gatunkowego:

4) Zmiany struktury wiekowej:

5) Gospodarcze pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych – dane wieloletnie:

6) Produkcja sadzonek - dane wieloletnie:

          - Produkcja sadzonek w Nadleśnictwie Bardo Śląskie w latach 2004-2016