Asset Publisher Asset Publisher

POMNIKI PRZYRODY

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie nadleśnictwa znajduje się 79 pomników przyrody. Są to w większości pojedyncze drzewa - 61 sztuk i grupy drzew - 17 sztuk  reprezentowane między innymi przez tulipanowce amerykańskie, katalpę żółtokwiatową , żywotnika olbrzymiego, buka purpurowego.

W miejscowości Błotnica znajduje się pomnik przyrody nieożywionej to jest głaz narzutowy o wymiarach 165/130/65 cm.

W okolicach miejscowości Bardo znajduje się pomnik przyrody nieożywionej - głaz narzutowy Kamień Brygidy.

Wg informacji z nadleśnictwa pomnikiem przyrody jest grupa dębów (11-szt.) w pododdz. 66b, obr. Kamieniec Ząbkowicki, uznana za pomnik decyzja Wojewody Wałbrzyskiego z dn. 03.12.1988.