Asset Publisher Asset Publisher

SEMINARIUM "SUSZA I ZMIANY KLIMATYCZNE A KONSEKWENCJE FITOPATOLOGICZNE"

W dniach 15-16 listopada 2017roku Nadleśnictwo Bardo Śląskie gościło uczestników seminarium zorganizowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu, Zespół Ochrony Lasu z Wrocławia i Instytut Badawczy Leśnictwa.

 

Tematem seminarium była "Susza i zmiany klimatyczne a konsekwencje fitopatologiczne".

 

 

Seminarium otworzył oraz słowo wstępne wygłosił Pan Arkadiusz Wojciechowicz Zastępca Dyrektora Regionalnego LP we Wrocławiu. 

Seminarium poprowadzili: Pani Aldona Perlińska Naczelnik wydziału Ochrony lasu DGLP wraz z  Panią dr hab. Iwoną Skrzecz oraz prof. dr hab. Zbigniewem Sierota z Zakładu Ochrony Lasu IBL.

Celem spotkania było przybliżenie, problemu suszy w lasach oraz jej następstw w środowisku leśnym z głównym naciskiem na wzrost znaczenia szkód od patogenów grzybowych.

 

Panel roboczy zawierał następujące prezentacje:

1. Wojciech Mazur - Wpływ efektu posuchy z 2015 roku na działania gospodarcze w latach 2015-2017 na terenie RDLP we Wrocławiu.

2. Antoni Bańdura – Susza 2015-2017 – wpływ na lasy regionu Kotliny Kłodzkiej na przykładzie drzewostanów Nadleśnictwa Bardo Śląskie.

Część referatowa

3. Monika Małecka, Zbigniew Sierota: Zagrożenia ze strony chorób korzeni w drzewostanach nadleśnictw Kotliny Kłodzkiej na przestrzeni 30 lat, na tle przebiegu warunków pogodowych.

4. Radomir Bałazy, Janusz Bańkowski: Stan zdrowotny drzewostanów sudeckich na podstawie monitoringu przyrodniczego 2012-2016.

5. Bogusław Kowalczyk, Janusz Bańkowski: Wielkopowierzchniowa ocena stabilności lasu Leśnego Obszaru Funkcjonalnego Niziny Śląskiej.

6. Piotr Łakomy, Marlena Baranowska-Wasilewska: Wpływ stresu na podatność wybranych gatunków drzew w stosunku do Heterobasidon annosum.

7. Tomasz Hycza, Radomir Bałazy, Zbigniew Sierota: Wyznaczanie drzewostanów zagrożonych występowaniem opieniek Armillaria spp. w Sudetach i Beskidach metodami geomatycznymi.

8. Katarzyna Nowik, Robert Szlachetka: Rozmiar zgnilizny odziomkowej powodowanej przez patogeny korzeni na terenie RDLP we Wrocławiu.

9. Hanna Szmidla, Katarzyna Sikora: Interakcje patogen-roślina oraz nowe, inwazyjne czynniki chorobotwórcze w świetle zmian klimatu.

10. Jacek Piętka: Rola grzybów saprotroficznych w lasach.

 

 

          W dniu następnym odbyła się sesja terenowa na terenie leśnictw: Wojciechowice i Laskówka, gdzie zaproszeni goście mogli zapoznać się z problemem szkód od chorób wywołanych przez patogeny grzybowe w drzewostanach świerkowych na gruntach porolnych. Poruszono też temat wpływu odnowienia naturalnego lasu na ograniczenie szkód od w/w chorób.

 

Część naukową zakończono zwiedzaniem Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim ( Perły architektury Dolnego Śląska) oraz zasobów Archiwum Państwowego w Kamieńcu Ząbkowickim.

 

Bardzo dziękujemy Prelegentom za przygotowanie i przedstawienie interesujących wykładów

Dziękujemy także wszystkim uczestnikom za przybycie.