Kontakt Kontakt

Siedziba Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bardo Śląskie
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bardo Śląskie
74 81 71 383
74 81 71 384

ul. Noworudzka 9a

57-256 Bardo

Nadleśnictwo czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00

Nadleśniczy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek, a gdy ten dzień jest wolny od pracy, w dniu następnym, w godz. 13:00 do 16:00
 

Pisemne oraz ustne skargi i wnioski należny składać 
w sekretariacie nadleśnictwa w godzinach pracy
7:00 - 15:00

Nadleśniczy
Antoni Bańdura
74 81 71 383
Zastępca Nadleśniczego
Roman Warzecha
74 81 71 383
Główny księgowy
Bożena Kocoń
74 81 71 383
Sekretarz
Oksana Kmiecik
74 81 62 616, 725 682 904
Inżynier Nadzoru
Leszek Kłosowski
74 81 62 25, 697 982 904
Inżynier Nadzoru
Marek Kmiecik
74 81 62 23, 606 740 427

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Katarzyna Rolbiecka-Witek
Specjalista ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 74 81 62 605, 725 682 901
Grażyna Kłosowska
Starszy specjalista ds ochrony lasu i gospodarki łowieckiej
Tel.: 74 81 62 608, 725 682 906
Paulina Janczak
Specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: 725 682 941
Patryk Strzelec
Referent ds. gospodarki leśnej
Tel.: 74 81 62 624, 533 328 114
Kamil Witek
Starszy specjalista ds. gospodarki drewnem
Tel.: 74 81 62 607, 725 682 924

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Emilia Sobejko
Specjalista ds. ekonomicznych
Tel.: 74 81 62 614, 725 682 935
Anna Stysiał
Starsza Księgowa
Tel.: 74 81 62 617
Anna Stanisławek
Księgowa
Tel.: 74 81 62 611
Paulina Złochowska
Księgowa
Tel.: 74 81 62 613
Dorota Jama
Księgowa
Tel.: 74 81 62 609, 533 937 609

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Wiesława Martyniuk
Specjalista ds. budowlanych
Tel.: 74 81 62 620, 725 682 954
Jacek Kuchciak
Specjalista ds. transportu i PPOŻ
Tel.: 74 81 62 618, 725 682 909
Waldemar Jama
Specjalista ds. informatycznych i zamówień publicznych
Tel.: 74 81 62 626, 725 682 979
Katarzyna Płaneta
Sekretarka
Tel.: 74 81 62 600, 725 682 940
Bartosz Słowiak
Referent ds. zamówień publicznych i informatycznych
Tel.: 74 81 62 621, 725 682 939

DZIAŁ KADR

Jolanta Bugaj
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 74 81 62 610, 695 737 154

POSTARUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Paweł Kuryloński
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 74 81 62 622, 725 682 931
Henryk Kassa
Strażnik leśny
Tel.: 74 81 62 622, 725 682 926

PUNKT ALARMOWO DYSPOZYCYJNY

Jacek Kuchciak
Specjalista ds. transportu i PPOŻ
Tel.: 74 81 62 618, 725 682 909 (w godz. 7.00 - 15.00)
Dyżurny (PAD Nadleśnictwo Henryków)
Tel.: 74 81 05 033, 502 346 007 (w godz. 15.00 - 18.00)

SPRAWY BHP

Piotr Sawicki
Specjalista ds. BHP
Tel.: 725 682 908