Wydawca treści

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny

W roku 2017 Punkt Alarmowo Dyspozycyjny Nadleśnictwa Bardo Śląskie pełni obowiązki PAD-u Nadleśnictwa Henryków.

 

Numery telefonu do PAD-u to: 748 162 621, 725 682 939