Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH NA TERENACH LEŚNYCH

Zasady organizacji imprez sportowych i turystycznych określa Zarządzenie nr 12/2017  Nadleśniczego Nadleśnictwa Bardo Śląskie z dnia 15.05.2017 r.